Automatiserad skadereglering ger ökad service till kund

Posted on

Varför hänvisas du som kund till ett pappersformulär, skrivbar PDF, telefon eller ointelligent webbformulär när du anmäler en försäkringsskada 2017? Försäkringsbolag har historiskt ofta haft fokus, ”inifrån och ut”, vilket innebär att de interna effektmålen stått i centrum när processer och effektiviseringar genomförts. Synsättet håller på att vridas om hos många bolag och därför blir det särskilt intressant att tala om automatisering i termer av att öka service till kund. Automatisering är något som per definition ofta förknippas med intern effektivisering. Detta stämmer förvisso, men rätt implementerat uppstår också en ökad service till kund utan kompromiss på interna mål.

I en modern process är skadeanmälan digital och kunden kan enkelt 24/7 på dator, platta eller t.o.m. mobil anmäla sin skada. Genom att ange t.ex. personnummer, registreringsnummer eller försäkringsnummer för att identifiera den skadade eller det skadade objektet blir kunden välkomnad genom att en mängd information automatiskt fylls i med uppgifter från bassystemet.

För varje steg i anmälan där uppgifter begärs in av kunden sker också en automatisk bedömning om vilken information som krävs för att kunna reglera skadan. Stegvis sker denna bedömning, och när uppgifter kan hämtas in från annan källa än från kunden sker detta automatiskt för att minska andelen information som behöver fyllas i.

I ovan beskrivna digitala process får kunden svar i realtid om nästa steg i skadeprocessen och regleringen kan automatiseras för en mycket stor andel av ärenden. Ofta kan en helautomatiserad process uppnås på 50 procent av skadorna, något lägre på person- men å andra sidan högre på motorskadorna.

Hela processen blir intelligent och kundens förväntningar överträffas på flera områden, samtidigt som den interna effektiviseringen blir omfattande.

  • Antal uppgifter som inhämtas från kund minimeras
  • Kunden får alltid svar direkt 24/7
  • I 50 procent av fallen regleras ärendet direkt vid tillfället för anmälan
  • Likformig bedömning av skadefallen
  • Kund lotsas till kvalitetssäkrad utförare på ett effektivt sätt

Låt oss berätta hur Belivia kan hjälpa er att skapa en digital anmälan med automatiserad skadereglering som överträffar Era kunders förväntningar – Kontakta oss!

Hållbar digitalisering minskar IT-förvaltning med 80%!

Posted on

Den digitala transformationen – de anpassningar en organisation gör för att konkurrenskraftigt verka i en digitaliserad värld – inbegriper allt mer för varje dag som går. Det finns ingen återvändo! Den digitala transformationen en icke-reversibel process, men effekten kan variera avsevärt.

En första provtur på digitaliseringens väg, innebär vanligtvis att ersätta pappersflöden med digitala flöden. Det kanske låter trivialt, men för många företag blir denna resa väldigt lång. Man låter sina dokumentflöden utvecklas stegvis, med lågt tempo och med befintliga tekniker, istället för att lyfta blicken mot målet – helautomatiserade processer där kunderna involveras och får svar i realtid, samtidigt som den interna förvaltningen effektiviserats och processförbättringen hålls i ständigt fokus.

Hårdkodade hemsidor, integrerade med ”back-end”, kan förstås även innehålla kod även för automatisering. Systemkopplingarna kommer emellertid att bli omfattande innan alla dokumentbaserade processer är digitala och automatiserade. Processutvecklingsarbetet, oavsett om det gäller en vital kundprocess eller intern automatisering, kommer att ha ett direkt beroende till och villkoras av företagets IT-prioriteringar.

Blicka istället framåt, när ni tar sats för att starta digitaliseringsresan. Inse att den perfekta kundprocessen inte kan skapas på förhand under 1-15 workshops! Inse att det perfekta regelverket, som genererar en automatisering där dina kunder kanske i 80% av fallen får svar i realtid utan krav på vidare manuell handläggning, istället är resultatet av en iterativt förbättringsarbete – där affären löpande medverkar och utvecklar kundprocessen.

Skapa er egen digitala vision, och fundera samtidigt på vilka kompetenser som är bäst på att utveckla kundprocessen, vilka kompetenser som bäst förstår de villkor som utgör grunden för det automatiserande regelverket. Fundera på var ni skulle stå i er digitalisering om ett år, om dessa kompetenser – i ett iterativt arbete i mindre team och tillsammans med företagets kunder – får utveckla företagets huvudsakliga processer som inbegriper dokument. .

Hårdkodade hemsidor, integrerade med ”back-end”, kan förstås även innehålla kod även för automatisering. Systemkopplingarna kommer emellertid att bli omfattande innan alla dokumentbaserade processer är digitala och automatiserade. Processutvecklingsarbetet, oavsett om det gäller en vital kundprocess eller intern automatisering, kommer att ha ett direkt beroende till och villkoras av företagets IT-prioriteringar.

Blicka istället framåt, när ni tar sats för att starta digitaliseringsresan… Inse att den perfekta kundprocessen inte kan skapas på förhand under 1-15 workshops! Inse att det perfekta regelverket, som genererar en automatisering där dina kunder kanske i 80% av fallen får svar i realtid utan krav på vidare manuell handläggning, istället är resultatet av en iterativt förbättringsarbete – där affären löpande medverkar och utvecklar kundprocessen.

I ett sådant scenario, där dessa kompetenser har en frihet att 24/7 släppa nya versioner av varje kundprocess, uppnås en långsiktigt hållbar digitalisering som ger maximal effekt. En digitalisering där processen uppfyller kundens förväntningar, där interna mål avseende automatiseringsgrad snabbare uppnås och där ni har en processutveckling som är helt frikopplad från IT-prioriteringar och versionsreleaser.