Hållbar digitalisering minskar IT-förvaltning med 80%!

Posted on

Den digitala transformationen – de anpassningar en organisation gör för att konkurrenskraftigt verka i en digitaliserad värld – inbegriper allt mer för varje dag som går. Det finns ingen återvändo! Den digitala transformationen en icke-reversibel process, men effekten kan variera avsevärt.

En första provtur på digitaliseringens väg, innebär vanligtvis att ersätta pappersflöden med digitala flöden. Det kanske låter trivialt, men för många företag blir denna resa väldigt lång. Man låter sina dokumentflöden utvecklas stegvis, med lågt tempo och med befintliga tekniker, istället för att lyfta blicken mot målet – helautomatiserade processer där kunderna involveras och får svar i realtid, samtidigt som den interna förvaltningen effektiviserats och processförbättringen hålls i ständigt fokus.

Hårdkodade hemsidor, integrerade med ”back-end”, kan förstås även innehålla kod även för automatisering. Systemkopplingarna kommer emellertid att bli omfattande innan alla dokumentbaserade processer är digitala och automatiserade. Processutvecklingsarbetet, oavsett om det gäller en vital kundprocess eller intern automatisering, kommer att ha ett direkt beroende till och villkoras av företagets IT-prioriteringar.

Blicka istället framåt, när ni tar sats för att starta digitaliseringsresan. Inse att den perfekta kundprocessen inte kan skapas på förhand under 1-15 workshops! Inse att det perfekta regelverket, som genererar en automatisering där dina kunder kanske i 80% av fallen får svar i realtid utan krav på vidare manuell handläggning, istället är resultatet av en iterativt förbättringsarbete – där affären löpande medverkar och utvecklar kundprocessen.

Skapa er egen digitala vision, och fundera samtidigt på vilka kompetenser som är bäst på att utveckla kundprocessen, vilka kompetenser som bäst förstår de villkor som utgör grunden för det automatiserande regelverket. Fundera på var ni skulle stå i er digitalisering om ett år, om dessa kompetenser – i ett iterativt arbete i mindre team och tillsammans med företagets kunder – får utveckla företagets huvudsakliga processer som inbegriper dokument. .

Hårdkodade hemsidor, integrerade med ”back-end”, kan förstås även innehålla kod även för automatisering. Systemkopplingarna kommer emellertid att bli omfattande innan alla dokumentbaserade processer är digitala och automatiserade. Processutvecklingsarbetet, oavsett om det gäller en vital kundprocess eller intern automatisering, kommer att ha ett direkt beroende till och villkoras av företagets IT-prioriteringar.

Blicka istället framåt, när ni tar sats för att starta digitaliseringsresan… Inse att den perfekta kundprocessen inte kan skapas på förhand under 1-15 workshops! Inse att det perfekta regelverket, som genererar en automatisering där dina kunder kanske i 80% av fallen får svar i realtid utan krav på vidare manuell handläggning, istället är resultatet av en iterativt förbättringsarbete – där affären löpande medverkar och utvecklar kundprocessen.

I ett sådant scenario, där dessa kompetenser har en frihet att 24/7 släppa nya versioner av varje kundprocess, uppnås en långsiktigt hållbar digitalisering som ger maximal effekt. En digitalisering där processen uppfyller kundens förväntningar, där interna mål avseende automatiseringsgrad snabbare uppnås och där ni har en processutveckling som är helt frikopplad från IT-prioriteringar och versionsreleaser.