Om oss

Bakgrund

Belivia grundades 2011 med grundidén att sälja en digital och realtidsbaserad process vid nyteckning av riskförsäkring. Denna strävan har inte förändrats däremot har ambitionen vidgats. Den kraftfulla teknik och intelligens som utvecklats för nå en effektiv process för nyteckning kan numera hantera alla dokumentbaserade processer. Intelligensen i dagens formulär som skapas i Belivias BCM är mycket kraftfull och passar för alla dokumentbaserade processer oavsett bransch.

Belivias produkter

Med BCM (Belivia Content Manager) omvandlar Belivia dokumentbaserade processer till digitala realtidsbaserade processer. Alla dokumentprocesser kan automatiseras med BCM så att de blir realtidsbaserade där kunder och användare i hög grad får sina ärenden utförda momentant. Internt uppstår enorma effektiviseringsvinster eftersom administration och beslutsfattande automatiseras genom regelverket i BCM. Belivia tar ansvar för hela implementationen och säkerställer att digitaliseringen utförs till 50 procent av den IT-kostnad som uppstår med jämförbara alternativ. Med gedigen processkunskap säkerställer Belivia också att effektmål uppfylls både avseende kundprocess men också interna mål. I Belivias ansvar och tjänst ingår också att driva förändringsledning i organisationen vid större implementationsprojekt.

Konsulting

Vi har dedikerat våra yrkesliv till Bank, Finans, Livförsäkring, Sakförsäkring, Värdepappershandel och Telecom. Vi förstår dig! Vi kan hjälpa er med affärsutveckling, projektledning, förändringsledning, processutveckling, produktutveckling, krav, utbildning, informationssäkerhet, operativ riskhantering och kontinuitetshantering.

Vårt fokus

  • Automatisering
  • Interaktiv processutveckling
  • Optimering av kundprocess
  • Affärsutveckling utan IT

BCM

Med BCM (Belivia Content Manager) omvandlar Belivia dokumentbaserade processer till digitala realtidsbaserade processer. Läs mer

Kontakta oss

+46 (0)8 222 002 Körsbärsvägen 5, 114 23 Stockholm Skicka oss ett mejl