Automatiserad skadereglering ger ökad service till kund

Posted on

Varför hänvisas du som kund till ett pappersformulär, skrivbar PDF, telefon eller ointelligent webbformulär när du anmäler en försäkringsskada 2017? Försäkringsbolag har historiskt ofta haft fokus, ”inifrån och ut”, vilket innebär att de interna effektmålen stått i centrum när processer och effektiviseringar genomförts. Synsättet håller på att vridas om hos många bolag och därför blir det särskilt intressant att tala om automatisering i termer av att öka service till kund. Automatisering är något som per definition ofta förknippas med intern effektivisering. Detta stämmer förvisso, men rätt implementerat uppstår också en ökad service till kund utan kompromiss på interna mål.

I en modern process är skadeanmälan digital och kunden kan enkelt 24/7 på dator, platta eller t.o.m. mobil anmäla sin skada. Genom att ange t.ex. personnummer, registreringsnummer eller försäkringsnummer för att identifiera den skadade eller det skadade objektet blir kunden välkomnad genom att en mängd information automatiskt fylls i med uppgifter från bassystemet.

För varje steg i anmälan där uppgifter begärs in av kunden sker också en automatisk bedömning om vilken information som krävs för att kunna reglera skadan. Stegvis sker denna bedömning, och när uppgifter kan hämtas in från annan källa än från kunden sker detta automatiskt för att minska andelen information som behöver fyllas i.

I ovan beskrivna digitala process får kunden svar i realtid om nästa steg i skadeprocessen och regleringen kan automatiseras för en mycket stor andel av ärenden. Ofta kan en helautomatiserad process uppnås på 50 procent av skadorna, något lägre på person- men å andra sidan högre på motorskadorna.

Hela processen blir intelligent och kundens förväntningar överträffas på flera områden, samtidigt som den interna effektiviseringen blir omfattande.

  • Antal uppgifter som inhämtas från kund minimeras
  • Kunden får alltid svar direkt 24/7
  • I 50 procent av fallen regleras ärendet direkt vid tillfället för anmälan
  • Likformig bedömning av skadefallen
  • Kund lotsas till kvalitetssäkrad utförare på ett effektivt sätt

Låt oss berätta hur Belivia kan hjälpa er att skapa en digital anmälan med automatiserad skadereglering som överträffar Era kunders förväntningar – Kontakta oss!